vis.dataforsyningen.dk

Vis.dataforsyningen.dk websitet præsenterer geografiske data fra DAWA på kort. Når man arbejder med DAWA kan det ofte give en bedre forståelse for data, hvis man ser dem på et kort. Til dette har vi udviklet Vis websitet. Alle data fra DAWA som indeholder geografiske data kan præsenteres på et kort via vis.dataforsyningen.dk.

Brug

For at kunne bruge Vis skal du angive hvilke data fra DAWA, du ønsker præsenteret. Angivelsen af hvilke data du ønsker sker på samme måde som i DAWA. Hvis du f.eks. ønsker data fra DAWA om det nye postnummer i Nordhavn anvender du https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/2150. Hvis du vil have vist samme data på et kort erstatter du api.dataforsyningen.dk med vis.dataforsyningen.dk og får https://vis.dataforsyningen.dk/postnumre/2150.

Vis.dataforsyningen.dk kan kun anvendes i de tilfælde, hvor DAWA returnerer GeoJSON. Du skal ikke angive GeoJSON formatet. Det sker automatisk.

Eksempler

Adgangsadresser på Roskildevej

https://vis.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?vejnavn=Roskildevej

Frederiksberg postnumre

https://vis.dataforsyningen.dk/postnumre?q=frederiksberg

Adresser på 20. etage

https://vis.dataforsyningen.dk/adresser?etage=20

Overskrift på popup

https://vis.dataforsyningen.dk/adresser/95697f98-a3d8-44c4-a16f-cddc8d29a3a1?overskrift=SDFE&vispopup=true

Andet baggrundskort

https://vis.dataforsyningen.dk/adresser/95697f98-a3d8-44c4-a16f-cddc8d29a3a1?overskrift=SDFE&vispopup=true&kort=Sk%C3%A6rmkort%20-%20d%C3%A6mpet

Flere lag

https://vis.dataforsyningen.dk/multi?lag=[{"ressource":"postnumre","parametre":{"nr":3400}},{"ressource":"postnumre","parametre":{"nr":3320}},{"ressource":"vejstykker","parametre":{"kode":"0039","kommunekode":219}},{"ressource":"adgangsadresser","parametre":{"vejkode":"0039","kommunekode":219}}]